بانک های طرف قرار داد با فروشگاه ما

                   

نت دریا

نت دریا طراوت و رطوبت را به بوی عطر اضافه می‌کند. نت‌های آبی متضاد نت‌های پودری هستند و عطرها را از حالت خشکی خارج می‌کنند.

نظرات