بانک های طرف قرار داد با فروشگاه ما

                   

خاستگاه

خاستگاه گیاه تنباکو آمریکای جنوبی است. تنباکو بوی قوی، تند، شیرین و گرمی دارد. وجود نیکوتین در این گیاه آن را به یکی از پرمصرف‌ترین گیاهان در قرون اخیر تبدیل کرده.

نظرات